قوانین و مقررات سفارش ساخت موشن گرافیک

قوانین و تفاهم نامه سفارش ساخت موشن گرافیک اختصاصی وب سایت توکا

این تفاهم نامه فی ما بین وب سایت توکا tookaa.ir و سفارش دهنده که در این تفاهم نامه “کارفرما” نامیده شده است ، میباشد.

1- زمان تحویل موشن گرافیک استاندارد (60 ثانیه) 5 روزه کاری الی 7 روزه کاری میباشد و با توجه به نوع تکنیک انتخابی کارفرما ممکن است این زمان افزایش یابد. 

2- با توجه به تعرفه های مناسب نسبت به تغییرات قیمتی بازار و افزایش چشمگیر هزینه ها سعی بر آن داریم هزینه ها را افزایش نداده و همچنین کمال همکاری را از کارفرما خواهشمندیم ، کارفرما نمیتواند تغییری به قسمت های ساخت موشن گرافیک ها از نظر المان های گرافیکی دهد ( ثبت سفارش شما نشان دهنده مطلوب بودن کیفیت کار  وب سایت توکا است ) و توکا میتواند متناسب با موضوع و سناریو موشن گرافیک سفارش داده شده و با توجه به نمونه کارهای موجود که کارفرما آن را مطلوب دانسته است با کیفیت نمایش داده شده از قبل به کارفرما ، طراحی ساخت موشن گرافیک را نهایی و به کارفرما تحویل دهد. تعهد ما آن است که کیفیت نهایی کار به کارفرما از نمونه های موجود در وب سایت بهتر اما کمتر نباشد.

3- ارسال عکس های با کیفیت وظیفه کارفرما میباشد و در صورت بی کیفیت شدن موشن گرافیک حق اعتراض نخواهد داشت مانند لوگو برای استفاده در لوگو موشن و همچنین در صورت نیاز باید عکس ها بدونه زمینه ( transparent ) باشد، در صورت درخواست کارفرما هزینه دریافت و طراحی انجام خواهد شد.

4- تا 24 ساعت بعد از پرداخت امکان لغو سفارش امکان پذیر است در غیر اینصورت هزینه پرداخت شده با کسر 9% مالیات ارزش بر افزوده مسترد خواهد شد و همچنین در صورت شروع پروژه چه از نظر گرافیکی و چه سناریو نویسی و نریشن هزینه 50% مبلغ کل کسر و الباقی مسترد خواهد شد ، در پایان پروژه و تحویل در صورت تقاضای کنسلی هیچ هزینه ای برگشت داده نخواهد شد.

5- توکا متعهد است در زمان مشخص شده در بند (1) کار نهایی را به کارفرما تحویل دهد و در صورتی که کارفرما تقاضای تحویل سریعتر پروژه را داشته باشد بین 10% تا 20% کل مبلغ برای تحویل سریعتر پروژه دریافت خواهد شد.

6- کارفرما میتواند فقط یک مرتبه پس از تحویل موشن گرافیک ساخت شده درخواست بازبینی دهد در غیر اینصورت با تفاهم جدید و پرداخت هزینه برای بازبینی این کار انجام خواهد شد. هزینه بازبینی با توجه به میزان کار خواسته شده و بررسی توسط متخصصین وب سایت توکا خواهد بود.

7- زمان بازبینی 4 روز کاری الی 6 روز کاری خواهد بود.

8-تمام حقوق مادی و معنوی نشر ویدیو ها ( موشن گرافیک ، انیمیشن ) برای وب سایت توکا محفوظ میباشد و مالکیت اثر متعلق به وب سایت توکا tookaa.ir میباشد و همچنین اگر کارفرما از ویدیو ها ( موشن گرافیک ) به هر نحو در انواع شبکه های تلویزیونی استفاده کند باید قبل از آن با وبسایت هماهنگی های لازم را به عمل آورد و کارفرما حق هیچ نوع اعتراضی نخواهد داشت.

9- در صورتی که کارفرما بخواهد از طرح های گرافیکی آماده دیگران در موشن گرافیک نهایی استفاده شود ، باید برای حفظ اثر و قوانین مادی و معنوی آن از صاحب آن اثر هنری اجازه نامه کتبی و رسمی دریافت و برای وب سایت توکا tookaa.ir ارسال فرماید در غیر اینصورت تمام هزینه های احتمالی از ضرر و زیان چه مادی و چه معنوی به عهده کارفرما خواهد بود.

10- اشخاصی چه حقیقی و چه حقوقی که به طور واسط به وبسایت توکا درخواست پروژه ارائه میکنند قبل از ثبت سفارش مراتب را اطلاع و همکاری های لازم را به عمل آورند.

11- افرادی که به عنوان واسط (بند 10) سفارش خود را ثبت میکنند به عنوان کارفرما شناخته خواهند شد و تمامی موارد این تفاهم نامه باید تمام و کمال رعایت شود.

12- موشن گرافیک ها و تمام طرح هایی که از سمت وبسایت tookaa.ir به افراد واسط تحویل داده میشود با صلاح دید وبسایت tookaa.ir میتواند در نمونه کارها قرار بگیرد.

تبصره بنده 12 : در صورتی که قبل از ثبت سفارش به عنوان واسط درخواست کرده باشید در صورت صلاح دید میتوان به عنوان نمونه در وبسایت توکا پروژه نهایی منتشر نشود.

13- در صورتی که کارفرما تقاضای پرداخت دو مرحله ای داشته باشد 50% هزینه کل در شروع کار دریافت و 50% هزینه نهای همزمان با ارسال نسخه بازبینی دریافت خواهد شد.

این تفاهم نامه ممکن است در سفارش های بعدی ساخت موشن گرافیک تغییر کند و این حق را وب سایت توکا tookaa.ir خواهد داشت. در صورت سفارش های آتی این تفاهم نامه را مجددا مطالعه نمایید.