قوانین و تفاهم نامه سفارش ساخت موشن گرافیک اختصاصی وب سایت توکا

این تفاهم نامه فی ما بین وب سایت توکا tookaa.ir و سفارش دهنده که در این تفاهم نامه “کارفرما” نامیده شده است ، میباشد.

1- زمان تحویل موشن گرافیک 4 روزه کاری الی 7 روزه کاری میباشد و با توجه به نوع تکنیک انتخابی کارفرما ممکن است این زمان افزایش یابد. 

2- با توجه به تعرفه های مناسب نسبت به تغییرات قیمتی بازار و افزایش چشمگیر هزینه ها سعی بر آن داریم هزینه ها را افزایش نداده و همچنین کمال همکاری را از کارفرما خواهشمندیم ، کارفرما نمیتواند تغییری به قسمت های ساخت موشن گرافیک ها از نظر المان های گرافیکی دهد ( ثبت سفارش شما نشان دهنده مطلوب بودن کیفیت کار  وب سایت توکا است ) و توکا میتواند متناسب با موضوع و سناریو موشن گرافیک سفارش داده شده و با توجه به نمونه کارهای موجود که کارفرما آن را مطلوب دانسته است با کیفیت نمایش داده شده از قبل به کارفرما ، طراحی ساخت موشن گرافیک را نهایی و به کارفرما تحویل دهد. تعهد ما آن است که کیفیت نهایی کار به کارفرما از نمونه های موجود در وب سایت بهتر اما کمتر نباشد.

3- ارسال عکس های با کیفیت وظیفه کارفرما میباشد و در صورت بی کیفیت شدن موشن گرافیک حق اعتراض نخواهد داشت مانند لوگو برای استفاده در لوگو موشن و همچنین در صورت نیاز باید عکس ها بدونه زمینه ( transparent ) باشد، در صورت درخواست کارفرما هزینه دریافت و طراحی انجام خواهد شد.

4- تا یک ساعت بعد از پرداخت امکان لغو سفارش امکان پذیر است در غیر اینصورت هزینه پرداخت شده با کسر 9% مالیات ارزش بر افزوده مسترد خواهد شد و همچنین در صورت شروع پروژه چه از نظر گرافیکی و چه سناریو نویسی و نریشن هزینه 50% مبلغ کل کسر و الباقی مسترد خواهد شد ، در پایان پروژه و تحویل در صورت تقاضای کنسلی هیچ هزینه ای برگشت داده نخواهد شد.

5- توکا متعهد است در زمان مشخص شده در بند (1) کار نهایی را به کارفرما تحویل دهد و در صورتی که کارفرما تقاضای تحویل سریعتر پروژه را داشته باشد هزینه جدا برای تحویل سریعتر پروژه دریافت خواهد شد.

6- کارفرما میتواند فقط یک مرتبه پس از تحویل موشن گرافیک ساخت شده درخواست بازبینی دهد در غیر اینصورت با تفاهم جدید و پرداخت هزینه برای بازبینی این کار انجام خواهد شد. هزینه بازبینی با توجه به میزان کار خواسته شده و بررسی توسط متخصصین وب سایت توکا خواهد بود.

7- زمان بازبینی 4 روز کاری الی 7 روز کاری خواهد بود.

8-تمام حقوق مادی و معنوی نشر ویدیو ها ( موشن گرافیک ) برای وب سایت توکا محفوظ میباشد و مالکیت اثر متعلق به وب سایت توکا tookaa.ir میباشد و همچنین اگر کارفرما از ویدیو ها ( موشن گرافیک ) به هر نحو در انواع شبکه های تلویزیونی استفاده کند باید قبل از آن با وبسایت هماهنگی های لازم را به عمل آورد و کارفرما حق هیچ نوع اعتراضی نخواهد داشت.

9- در صورتی که کارفرما بخواهد از طرح های گرافیکی آماده دیگران در موشن گرافیک نهایی استفاده شود ، باید برای حفظ اثر و قوانین مادی و معنوی آن از صاحب آن اثر هنری اجازه نامه کتبی و رسمی دریافت و برای وب سایت توکا tookaa.ir ارسال فرماید در غیر اینصورت تمام هزینه های احتمالی از ضرر و زیان چه مادی و چه معنوی به عهده کارفرما خواهد بود.

10- اشخاصی چه حقیقی و چه حقوقی که به طور واسط به وبسایت توکا درخواست پروژه ارائه میکنند قبل از ثبت سفارش مراتب را اطلاع و همکاری های لازم را به عمل آورند.

11- افرادی که به عنوان واسط (بند 10) سفارش خود را ثبت میکنند به عنوان کارفرما شناخته خواهند شد و تمامی موارد این تفاهم نامه باید تمام و کمال رعایت شود.

12- موشن گرافیک ها و تمام طرح هایی که از سمت وبسایت tookaa.ir به افراد واسط تحویل داده میشود با صلاح دید وبسایت tookaa.ir میتواند در نمونه کارها قرار بگیرد.

تبصره بنده 12 : در صورتی که قبل از ثبت سفارش به عنوان واسط درخواست کرده باشید در صورت صلاح دید میتوان به عنوان نمونه در وبسایت توکا پروژه نهایی منتشر نشود.

این تفاهم نامه ممکن است در سفارش های بعدی ساخت موشن گرافیک تغییر کند و این حق را وب سایت توکا tookaa.ir خواهد داشت. در صورت سفارش های آتی این تفاهم نامه را مجددا مطالعه نمایید.