قوانین و تفاهم نامه سفارش ساخت موشن گرافیک اختصاصی وب سایت توکا

این تفاهم نامه فی ما بین وب سایت توکا tookaa.ir و سفارش دهنده که در این تفاهم نامه “کارفرما” نامیده شده است ، میباشد.

1- زمان تحویل موشن گرافیک 1 روزه کاری الی 7 روزه کاری میباشد و با توجه به نوع تکنیک انتخابی کارفرما ممکن است این زمان افزایش یابد. 

2- پایین بودن قیمت های ساخت موشن گرافیک به این علت میباشد که کارفرما نمیتواند تغییری به قسمت های ساخت موشن گرافیک ها از نظر المان های گرافیکی دهد ( ثبت سفارش شما نشان دهنده مطلوب بودن کیفیت کار  وب سایت توکا است ) و توکا میتواند متناسب با موضوع و سناریو موشن گرافیک سفارش داده شده و با توجه به نمونه کارهای موجود که کارفرما آن را مطلوب دانسته است با کیفیت نمایش داده شده از قبل به کارفرما ، طراحی ساخت موشن گرافیک را نهایی و به کارفرما تحویل دهد. تعهد ما آن است که کیفیت نهایی کار به کارفرما از نمونه های موجود در وب سایت بهتر اما کمتر نباشد.

3- ارسال عکس های با کیفیت وظیفه کارفرما میباشد و در صورت بی کیفیت شدن موشن گرافیک حق اعتراض نخواهد داشت مانند لوگو برای استفاده در لوگو موشن .

4- تا یک ساعت بعد از پرداخت امکان لغو سفارش امکان پذیر است در غیر اینصورت هزینه پرداخت شده مسترد نخواهد شد.

5- توکا متعهد است در زمان مشخص شده در بند (1) کار نهایی را به کارفرما تحویل دهد.

6- کارفرما میتواند فقط یک مرتبه پس از تحویل موشن گرافیک ساخت شده درخواست بازبینی دهد در غیر اینصورت با تفاهم جدید و پرداخت هزینه برای بازبینی این کار انجام خواهد شد. هزینه بازبینی با توجه به میزان کار خواسته شده و بررسی توسط متخصصین وب سایت توکا خواهد بود.

7- زمان بازبینی 1 روز کاری الی 7 روز کاری خواهد بود.

8-تمام حقوق مادی و معنوی نشر ویدیو ها ( موشن گرافیک ) برای وب سایت توکا محفوظ میباشد و مالکیت اثر متعلق به وب سایت توکا tookaa.ir میباشد و همچنین اگر کارفرما از ویدیو ها ( موشن گرافیک ) به هر نحو در انواع شبکه های تلویزیونی استفاده کند باید قبل از آن با وبسایت هماهنگی های لازم را به عمل آورد و کارفرما حق هیچ نوع اعتراضی نخواهد داشت.

9- در صورتی که کارفرما بخواهد از طرح های گرافیکی آماده دیگران در موشن گرافیک نهایی استفاده شود ، باید برای حفظ اثر و قوانین مادی و معنوی آن از صاحب آن اثر هنری اجازه نامه کتبی و رسمی دریافت و برای وب سایت توکا tookaa.ir ارسال فرماید در غیر اینصورت تمام هزینه های احتمالی از ضرر و زیان چه مادی و چه معنوی به عهده کارفرما خواهد بود.

این تفاهم نامه ممکن است در سفارش های بعدی ساخت موشن گرافیک تغییر کند و این حق را وب سایت توکا tookaa.ir خواهد داشت. در صورت سفارش های آتی این تفاهم نامه را مجددا مطالعه نمایید.